فرم تقاضاي همكاري

مشخصات عمومي
نام:*
 
نام خانوادگي:*
 
نام پدر:*
 
شماره شناسنامه:*
 
محل صدور:*
 
تاريخ تولد:*
محل تولد:*
 
شهرمحل سكونت:*
 
وضعيت نظام وظيفه:*
وضعيت تاهل:*
تماس
تلفن منزل:*
 
تلفن موبايل:
 
تلفن ضروري:
 
ايميل:*
 
آدرس:
وضعيت تحصيلي
وضعيت تحصيل:*
مقطع تحصيلي:*
رشته:*
 
دانشگاه:*
 
نوع دانشگاه:*
معدل:
 
سال شروع:
 
سال پايان:
 
آيا در دوران تحصیل امتیازات علمی داشته ايد (توضيح دهيد):
سوابق
اگر عضو كانون بوده ايد در چه سالي بوده است؟:
 
اگر عضو كانون بوده ايد در چه شهري بوده است؟:
 
آیا قبلا در کانون مشغول به کار بوده اید ؟ اگر بلي در چه شهري؟:
 
آیا قبلا در کانون مشغول به کار بوده اید ؟ اگر بلي در چه سمتي؟:
 
معرف شما در کانون که بوده است ؟:
 
سمت معرف؟:
 
نحوه تدريس
چند ساعت در هفته را می توانید به کار پشتیبانی اختصاص دهید ؟:*
آیا توانایی تدریس دارید ؟ در چه سال هایی ، در چه مقاطعی و در چه سطحی ؟ دقیقا ذکر نمائید .:*
میزان آشنایی یا تسلط خود را با کامپیوتر ذکر نمائید . اگر دارای مدرک خاصی در این زمینه هستید بنویسید:*
انگیزه شما برای کار پشتیبانی چیست توضیح دهید ؟:*