آدرس :واحد دختران : طالقانی شمالی نرسیده به میدان آزادگان – طبقه ی فوقانی آموزشگاه آشپزی سرای سبز

تلفن : 2242190-2246410-2242190